ĐỀ THI HỌC KỲ III / 2009

1. BÀI PHẢN ÁNH (11.12.09)

1.1. Sưu tầm các dạng bài phản ánh: chân dung, sự kiện, vấn đề …

1.2. Nhận xét bài phản ánh 1 tháng trên 1 tờ báo nào đó

1.3. Theo anh, chị phải làm thế nào để có một bài phản ánh hay

1.4. Viết một bài phản ánh chân dung về một người bạn trong lớp (có kèm ảnh)

2. GHI NHANH: (14.12.09)

2.1. Sưu tập các bài ghi nhanh

2.2. Đọc và phân tích 1 bài từ đó rút ra những đặc điểm của thể loại

2.3. So sánh ghi nhanh với các thể loại khác

2.4. Nhận xét ghi nhanh, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng bài ghi nhanh

2.5. Đề xuất đề tài thực hiện ghi nhanh (5 đề tài trở lên)

2.6. Thảo luận và đưa ra kế hoạch thực hiện

2.7. Đi thực tế viết bài (ngày 20.11 – ở trường)

2.8. Nhận xét bài và rút kinh nghiệm quá trình học được

3. PHỎNG VẤN: (16.12.09)

3.1. Thực hiện một tác phẩm phóng vẩn (tính từ ngày 02.10.2009)

3.2. Trình bày hoàn cảnh sang tạo tác phẩm. Những tình huống nảy sinh. Cách giải quyết và kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện

4. ĐIỀU TRA: (18.12.09)

4.1. Em nhận thức được gì qua môn học, từ đó phân tích sự khác biệt của bài viết thể loại điều tra với các thể loại khác (các thể loại khác chỉ nêu ý chính, còn chủ yếu phân tích cho thể loại bài điều tra)

4.2. Chọn một bài điều tra tiêu biểu trên báo in để phân tích, liên hệ với bài giảng, phân tích những yếu tố cấu thành bài điều tra đó như: vai trò của tác giả, vấn đề được lựa chọn, cấu trúc bài viết, ngôn ngữ) . Từ đó đánh giá bài viết thuộc thể loại nào.

5. PHÓNG SỰ: (21.12.09)

5.1. Phần luận:

5.1.1. Đọc và phản biện phần phóng sự trong Tác phẩm báo chí đại cương tập 2 hoặc Phóng sự báo chí (PTTH)

5.1.1.1. Nội dung sách (phần phóng sự) và thực tế có đúng như vậy không? 5.1.1.2. Hình thức của sách (kết cấu, trình bày, ngôn ngữ)

5.1.2. Những gì đã thu lượng được từ giáo trình và những buổi học trên lớp. Thấy có ý nghĩa hay không và vì sao?

5.1.3. Góp ý cho khoa và trường

5.2. Thực hành

5.2.1. Tác phẩm phóng sự

5.2.2. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình lao động thực hiện bài phóng sự của bản thân. So sánh sự khác nhau giữa lao động phóng sự với các thể loại lao động báo chí khác

Advertisements
Published in: on October 27, 2009 at 2:15 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://nhabaotre28b.wordpress.com/2009/10/27/d%e1%bb%81-thi-h%e1%bb%8dc-k%e1%bb%b3-iii-2009/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: